รองเท้าเพื่อสุขภาพ Dr.Kong สำหรับผู้ที่รักสุขภาพ หรือผู้ที่มีปัญหาเท้าแบน ปวดขา ปวดเข่า เพื่อสุขภาพเท้าที่ดีกว่า


แจ้งรหัสพัสดุ

ระยะเวลาการจัดส่ง
- กรุงเทพและปริมณฑล ประมาณ 2-3 วัน
- ต่างจังหวัด ประมาณ 3-5 วัน

คุณชาศุชน             ET 7508 8590 0 TH
คุณชาศุชน             ET 7508 8591 3 TH
คุณวิไลวรรณ          ET 7508 8589 5 TH
คุณปัณณวิชญ์             ET 3286 9488 9 TH
คุณลำไย                     ET 3286 9487 5 TH
คุณสุภาวดี                    ET 3287 2941 5 TH  
คุณชุติมา              ET 5528 8556 1 TH
คุณยุภาวดี                  ET 2442 9673 8 TH
คุณมาลี                   ED 1110 5367 3 TH
คุณสุนทรี                     ER 9488 8024 6 TH 
คุณบุญชู              ER 9488 6124 7 TH
คุณสุระ                ET 1258 7555 5 TH
คุณภวยา           ET 3282 3162 5 TH
คุณภคมน          ET 4822 8229 2 TH
คุณวณิชา                 ET 0781 6630 3 TH
คุณผกามาศ              ET 0781 6631 7 TH
คุณรัชติญา                   EQ 9130 4784 5 TH 
คุณจรรยา                ER 7807 6379 9 TH
คุณจรรยา                ER 7807 6380 8 TH
คุณสุภาวดี              RL 7194 5713 1 TH
คุณจิรสตรี                 RK 9717 7565 8 TH
คุณจิรสตรี                 RK 9717 7566 1 TH
คุณลลิตา                  ER 2837 1095 5 TH
คุณพรจิรา                 ER 2837 1096 4 TH
คุณบารูนี                ET 1241 1514 7 TH
คุณราศี            ER 7807 1283 7 TH
คุณราศี            ET 1236 6595 6 TH
คุณดุษฎี                  RP 0534 6287 0 TH
คุณผุสดี                   RL 2001 5083 6 TH
คุณพัชรินทร์                RK 4269 5515 6 TH

การจัดส่งสินค้า

จัดส่งสินค้าทุกวันจันทร์, พุธ, ศุกร์ เวลา 15.00 น.

ส่งสินค้าแบบ EMS

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง 50 บาท / 1 คู่

ระยะเวลาการจัดส่ง

กรุงเทพและปริมณฑล ประมาณ 2-3 วัน / ต่างจังหวัด ประมาณ 3-5 วัน