รองเท้าเพื่อสุขภาพ Dr.Kong สำหรับผู้ที่รักสุขภาพ หรือผู้ที่มีปัญหาเท้าแบน ปวดขา ปวดเข่า เพื่อสุขภาพเท้าที่ดีกว่า


แจ้งรหัสพัสดุ

ระยะเวลาการจัดส่ง
- กรุงเทพและปริมณฑล ประมาณ 2-3 วัน
- ต่างจังหวัด ประมาณ 3-5 วัน

คุณสิราวิชญ์                ER 7868 5210 9 TH
คุณวิหรรษา                RK 4268 4106 5 TH
คุณณัฐชา                 ER 7868 4403 1 TH
คุณธัญญรัตน์              ER 7861 1767 4 TH
คุณพุฒิพัทธ์               ER 7861 1768 8 TH
คุณคนันท์               ER 9212 9692 9 TH
คุณเสาวนีย์             ER 9212 9693 2 TH
คุณเสาวนีย์             ER 9212 9694 6 TH
คุณศิริรัตน์                       ER 9212 9283 9 TH
คุณณิชาลักษณ์              ET 0788 0235 3 TH
คุณภัสร์สร             ER 9213 3359 5 TH
คุณราชิต               ER 9213 3360 4 TH
คุณสุนทรีภรณ์             ET 0071 5642 7 TH
คุณขาวหอม                ET 0071 5643 5 TH
คุณวัชราภรณ์              RL 0570 3999 8 TH
คุณสุพรรษา           RL 2907 5250 5 TH
คุณยุวดี                 ER 7860 5507 3 TH
คุณภัทรจิต                  ED 0072 4857 9 TH
คุณไลลา                    ED 0072 4859 6 TH
คุณกมลทิพย์               ED 0072 4858 2 TH
คุณพงษ์วิทิต               ED 0072 4860 5 TH
คุณทัศนีย์                   ER 6806 0643 3 TH
คุณสุพรรัตน์                ER 6806 0644 7 TH
คุณศิรินทิพย์                   ET 0706 9216 1 TH
คุณนรุตม์                        ET 0232 2523 1 TH
คุณศิริปริญญา                 ET 0232 5397 0 TH
ร้านซื่อตรง 306               ET 0232 5398 3 TH
คุณชลธิรา                       RL 2000 1097 5 TH
คุณชาติชาย              RL 4680 1979 1 TH
คุณรจเรข                  ET 0228 8877 8 TH
คุณชวินรดา        ER 7605 5354 4 TH
คุณชวินรดา        ER 7605 5355 8 TH
คุณศิริลักษณ์                RK 7035 4737 8 TH
คุณอรวรรณ            RK 7030 0996 6 TH
คุณคันธารัตน์         ER 7313 2078 5 TH
คุณนภาพร             ER 7313 2079 4 TH
คุณบรรพต             RL 5324 0138 3 TH
บริษัทโพริเค          RL 5324 0139 7 TH
คุณกุลนาถ           ER 5225 5356 5 TH
คุณณัฐชา            ER 5225 5357 4 TH
คุณนงนุช             RL 5861 5214 5 TH
คุณนงค์นุช          RL 5861 5215 4 TH

การจัดส่งสินค้า

จัดส่งสินค้าทุกวันจันทร์, พุธ, ศุกร์ เวลา 15.00 น.

ส่งสินค้าแบบ EMS

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง 50 บาท / 1 คู่

ระยะเวลาการจัดส่ง

กรุงเทพและปริมณฑล ประมาณ 2-3 วัน / ต่างจังหวัด ประมาณ 3-5 วัน